ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η υστεροσκόπηση  είναι ο έλεγχος  και η επισκόπηση της κοιλότητας της μήτρας  με τη βοήθεια κάμερας  η οποία εισέρχεται  μέσω του τραχηλικού καναλιού. Η υστεροσκόπηση μπορεί να είναι είτε διαγνωστική είτε επεμβατική. Στη διαγνωστική υστεροσκόπηση  γίνεται επισκόπηση της ενδομήτριας κοιλότητας  για τυχόν παθολογίες  όπως συγγενείς ανωμαλίες (διάφραγμα κ.α), διερεύνηση υπογονιμότητας, διερεύνηση δυσλειτουργικών αιμορραγιών της μήτρας κ.α.

Επίσης,  γίνεται ακριβής διάγνωση ενδομήτριων παθολογιών και ταυτόχρονη αντιμετώπιση παθολογιών  όπως :

  • Πολύποδες
  • Ινομυώματα που βρίσκονται μέσα στην κοιλότητα της μήτρας
  • Ενδομήτριες συμφύσεις
  • Αφαίρεση ξένου σώματος
  • Αφαίρεση σπιράλ
  • Αφαίρεση υπολειμμάτων κύησης ή πλακούντα
  • Βιοψίες ενδομητρίου στοχευμένα μετά από επισκόπηση και χαρτογράφηση των ύποπτων περιοχών του ενδομητρίου
  • Καταστροφή του ενδομητρίου προς αντιμετώπιση μηνορραγιών

Αξίζει να σημειωθεί  ότι σε σχέση με την κλασσική διαγνωστική απόξεση η υστεροσκόπηση μας δίνει τη δυνατότητα ακριβούς διάγνωσης, καθώς υπάρχει ακριβής επισκόπηση με ευκρίνεια με τις οπτικές και κάμερες υψηλής ανάλυσης.

Επίσης, είτε με τη βοήθεια

  • Ψυχρών εργαλείων (ψαλίδι, λαβίδες κ.α)
  • Ενέργειας είτε διπολικής είτε μονοπολικής

Είναι δυνατή η αφαίρεση πολυπόδων στο σύνολο τους  από τη βάση τους αλλά και ινομυωμάτων με σεβασμό στην ανατομία της ενδομητρικής κοιλότητας και του ενδομητρίου και επομένως   της γονιμότητας.

Τηλέφωνο: 2106464521
Βασ. Σοφίας 115, 115 21, Αθήνα
Μουρτζάκης Στυλιανός